Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Narodowy Bank Polski

Centrala - Warszawa
Centrala - Departament Systemu Płatniczego - Warszawa
Centrala - B2B Collect - Warszawa
Centrala - NBPCollect - Warszawa
Centrala - B2B-2 - Warszawa
Oddział Okręgowy w Warszawie - Warszawa
Oddział Okręgowy w Warszawie - Rozliczenia ZUS - Warszawa
Oddział Okręgowy w Białymstoku - Białystok
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Oddział Okręgowy w Gdańsku - Gdańsk
Oddział Okręgowy w Katowicach - Katowice
Oddział Okręgowy w Kielcach - Kielce
Oddział Okręgowy w Krakowie - Kraków
Oddział Okręgowy w Lublinie - Lublin
Oddział Okręgowy w Łodzi - Łódź
Oddział Okręgowy w Olsztynie - Olsztyn
Oddział Okręgowy w Opolu - Opole
Oddział Okręgowy w Poznaniu - Poznań
Oddział Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów
Oddział Okręgowy w Szczecinie - Szczecin
Oddział Okręgowy we Wrocławiu - Wrocław
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze - Zielona Góra