Lista oddziałów wybranego banku (Narodowy Bank Polski)

Centrala - Warszawa
Centrala - Departament Systemu Płatniczego - Warszawa
Centrala - B2B Collect - Warszawa
Centrala - NBPCollect - Warszawa
Centrala - B2B-2 - Warszawa
O/Okr. w Warszawie - Warszawa
O/Okr. w Warszawie - Rozliczenia ZUS - Warszawa
O/Okr. w Białymstoku - Białystok
O/Okr. w Bydgoszczy - Bydgoszcz
O/Okr. w Gdańsku - Gdańsk
O/Okr. w Katowicach - Katowice
O/Okr. w Kielcach - Kielce
O/Okr. w Krakowie - Kraków
O/Okr. w Lublinie - Lublin
O/Okr. w Łodzi - Łódź
O/Okr. w Olsztynie - Olsztyn
O/Okr. w Opolu - Opole
O/Okr. w Poznaniu - Poznań
O/Okr. w Rzeszowie - Rzeszów
O/Okr. w Szczecinie - Szczecin
O/Okr. we Wrocławiu - Wrocław
O/Okr. w Zielonej Górze - Zielona Góra