Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Centrala - Warszawa
Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej - Warszawa
Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej - Karty Kredytowe - Warszawa
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
I Oddział w Warszawie - Warszawa
II Oddział w Warszawie - Warszawa
III Oddział w Warszawie - Warszawa
Dom Maklerski Banku Handlowego - Warszawa
IV Oddział w Warszawie - Warszawa
VI Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Białymstoku - Białystok
Oddział w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Oddział w Częstochowie - Częstochowa
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Oddział w Gdyni - Gdynia
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - Gorzów Wielkopolski
Oddział w Kaliszu - Kalisz
Oddział w Katowicach - Katowice
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Oddział w Koninie - Konin
Oddział w Krakowie - Kraków
Oddział w Lublinie - Lublin
Oddział w Łodzi - Łódź
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Oddział w Poznaniu - Poznań
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Oddział w Słupsku - Słupsk
Oddział w Szczecinie - Szczecin
Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
VII Oddział w Warszawie - Warszawa
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta - Warszawa
Citiconnect Warszawa - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Warszawie - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 5 w Warszawie - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 6 w Warszawie - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 7 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 8 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 9 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 10 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 11 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 12 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 13 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 14 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 15 - Olsztyn
Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 16 - Olsztyn