Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Gospodarstwa Krajowego

Centrala Warszawa - Warszawa
Centrum Rozliczeń BGK - Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki - Warszawa
Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki - Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski - Wrocław
Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski - Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski - Białystok
Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki - Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski - Toruń
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski - Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski - Katowice
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki - Rzeszów
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski - Gdańsk
Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski - Gdańsk
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski - Kraków
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki - Łódź
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski - Szczecin
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski - Olsztyn
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski - Kielce
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski - Lublin
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Opolski - Opole
Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski - Zielona Góra
Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski - Kraków
Masowe Płatności - Warszawa