Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Handlowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Katowicach w likwidacji

Centrala Biuro Likwidatorów - Katowice