Lista oddziałów wybranego banku (Bank Handlowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Katowicach w likwidacji)

Centrala Biuro Likwidatorów - Katowice