Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Pocztowy Spółka Akcyjna

Centrala - Bydgoszcz
Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego - Bydgoszcz
Centrala - Komórka Operacyjna Obsługi Masowych Płatności Nr 1 - Bydgoszcz
Centrala - Komórka Operacyjna Obsługi Masowych Płatności Nr 2 - Bydgoszcz
Centrala - Wydział Obsługi Masowych Płatności - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Poznań) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Warszawa) - Bydgoszcz
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Gdańsk) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Elbląg) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Toruń) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Włocławek) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Piła) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Konin) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Łódź) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Gorzów Wielkopolski) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Katowice) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Olsztyn) - Bydgoszcz
Centrum Giro - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Lublin) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Kalisz) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Ostróda) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Szczecin) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Kraków) - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Wrocław) - Bydgoszcz
Ośrodek Rozliczeniowy Nr 1 - Bydgoszcz
Centrala w Bydgoszczy (Tarnów) - Bydgoszcz
Ośrodek Rozliczeniowy Nr 2 - Bydgoszcz
Ośrodek Rozliczeniowy Nr 3 - Bydgoszcz
Ośrodek Rozliczeniowy Nr 4 - Bydgoszcz