Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Centrala - Warszawa
1 Oddział Operacyjny w Warszawie - Warszawa
Centrala - Rozliczenia - Warszawa
Oddział Operacyjny w Częstochowie - Częstochowa
Centrum Biznesowe w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Centrum Biznesowe we Wrocławiu - Wrocław
1 Oddział w Koszalinie - Koszalin
Centrum Biznesowe w Poznaniu - Poznań
Oddział Operacyjny we Włocławku - Włocławek
Centrum Biznesowe w Olsztynie - Olsztyn
1 Oddział w Szczecinie - Szczecin
Oddział Operacyjny w Gdańsku - Gdańsk
1 Oddział Operacyjny w Warszawie - Warszawa
1 Oddział w Krakowie - Kraków
Oddzoał Operacyjny w Katowicach - Katowice
Centrum Biznesowe w Rzeszowie - Rzeszów
Centrum Biznesowe w Lublinie - Lublin
2 Oddział Operacyjny w Warszawie - Warszawa
Centrum Biznesowe w Poznaniu - Poznań
Oddział Operacyjny w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski
Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze - Legnica
Oddział Operacyjny w Tarnowie - Tarnów
Centrum Biznesowe w Białymstoku - Białystok
Oddział Operacyjny w Opolu - Opole
Oddział Operacyjny w Koninie - Poznań
Centrum Biznesowe w Łodzi - Łódź
Oddział Operacyjny w Legnicy - Legnica
Oddział Operacyjny w Bielsku Białej - Bielsko-Biała
Oddział Operacyjny w Elblągu - Elbląg
1 Oddział Operacyjny w Warszawie - Warszawa
Oddział Operacyjny w Płocku - Płock
Oddział Operacyjny w Toruniu - Toruń