Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
SGB-Bank Spółka Akcyjna

Centrala - Poznań
Centrala - Centrum Rozliczeń Elektronicznych - Poznań
Oddział w Brodnicy - Brodnica
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski
Oddział w Lesznie - Leszno
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
CSK Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski
Oddział w Poznaniu Zespół Konin - Poznań
Oddział w Poznaniu - Poznań
Oddział w Pile - Piła
Oddział w Sieradzu - Sieradz
Oddział w Koszalinie - Koszalin
Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Oddział w Gdyni - Gdynia
Oddział w Gdyni - Gdynia
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
Oddział w Poznaniu - Poznań
Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Oddział w Łowiczu - Łowicz
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski
Oddział w Radomiu - Radom
Oddział w Płocku - Płock
Oddział w Ciechanowie - Ciechanów
Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Łodzi - Łódź