Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
PLUS BANK Spółka Akcyjna

Centrala - Warszawa
Centrum Obsługi Gospodarki Własnej - Warszawa
Centrum Obsługi Dokumentów - Poznań
Oddział rozliczeniowy - Katowice
Oddział rozliczeniowy - Poznań
Oddział rozliczeniowy - Kraków
Oddział rozliczeniowy - Bydgoszcz
Oddział rozliczeniowy - Rzeszów
Oddział rozliczeniowy - Łódź
Oddział rozliczeniowy - Wrocław
Oddział rozliczeniowy - Warszawa
Oddział Rozliczeniowy - Gdańsk
Centrum Rozliczeniowe Nr 1 - Poznań
Oddział rozliczeniowy - Poznań