Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Centrala w Warszawie - Warszawa
Centrala - Centrum Rozliczeń Elektronicznych we Wrocławiu - Wrocław
Oddział w Opolu - Opole
Oddział w Ząbkowicach Śląskich - Wrocław
Oddział w Legnicy - Legnica
Oddział w Zielonej Górze - Zielona Góra
I Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Oddział w Sieradzu - Sieradz
Oddział w Sosnowcu - Sosnowiec
Oddział w Częstochowie - Częstochowa
I Oddział w Rzeszowie - Rzeszów
II Oddział we Wrocławiu - Wrocław
II Oddział w Krakowie - Kraków
Oddział w Stalowej Woli - Stalowa Wola
Filia w Strzelcach Opolskich (Oddział w Opolu) - Opole
Oddział w Zgorzelcu - Legnica
Filia w Lubaniu (Oddział w Zgorzelcu) - Legnica
Oddział w Zielonej Górze - Zielona Góra
Filia w Konopnicy (Oddział w Sieradzu) - Sieradz
Oddział w Przemyślu - Przemyśl
Filia w Poraju (I Oddział w Częstochowie) - Częstochowa
Filia w Porębie (O/Woj. w Katowicach) - Sosnowiec
Oddział w Sieradzu - Sieradz
III Oddział we Wrocławiu - Wrocław
II Oddział w Rzeszowie - Rzeszów
Oddział Regionalny w Rzeszowie - Rzeszów
Oddział Regionalny we Wrocławiu - Wrocław
III Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Łodzi - Łódź
Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz
I Oddział w Olsztynie - Olsztyn
Oddział w Białymstoku - Białystok
Oddział w Ełku - Ełk
Oddział w Łomży - Łomża
Oddział Regionalny w Olsztynie - Olsztyn
Oddział w Ostrołęce - Łomża
Oddział w Suwałkach - Suwałki
Oddział w Kętrzynie - Olsztyn
I Oddział w Lublinie - Lublin
Oddział Regionalny w Lublinie - Lublin
Oddział w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska
Oddział w Chełmie - Chełm
Oddział w Siedlcach - Siedlce
Oddział w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg
Oddział w Zamościu - Zamość
II Oddział w Krakowie - Kraków
Oddział w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała
Oddział w Kielcach - Kielce
Oddział Regionalny w Krakowie - Kraków
Oddział w Nowym Sączu - Nowy Sącz
Oddział w Tarnowie - Tarnów
Wydział Operacji Bankowych (Oddział Regionalny w Krakowie) - Kraków
Oddział w Radomiu - Radom
Oddział w Sopocie - Gdynia
Oddział w Płocku - Płock
Oddział w Elblągu - Elbląg
I Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Zielonej Górze - Zielona Góra
Oddział w Szczecinie - Szczecin
Oddział w Gdyni - Gdynia