Lista oddziałów wybranego banku (BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA)

Centrala w Warszawie - Warszawa
Centrala - Centrum Rozliczeń Elektronicznych we Wrocławiu - Wrocław
O. w Opolu - Opole
O. w Ząbkowicach Śląskich - Ząbkowice Śląskie
O. w Legnicy - Legnica
O. w Zielonej Górze - Zielona Góra
I O. we Wrocławiu - Wrocław
O. w Sieradzu - Sieradz
O. w Sosnowcu - Sosnowiec
O. w Częstochowie - Częstochowa
I O. w Rzeszowie - Rzeszów
II O. we Wrocławiu - Wrocław
II O. w Krakowie - Kraków
O. w Stalowej Woli - Stalowa Wola
F. w Strzelcach Opolskich (O. w Opolu) - Strzelce Opolskie
O. w Zgorzelcu - Zgorzelec
F. w Lubaniu (O. w Zgorzelcu) - Lubań
O. w Zielonej Górze - Zielona Góra
F. w Konopnicy (O. w Sieradzu) - Konopnica
O. w Przemyślu - Przemyśl
F. w Poraju (I O. w Częstochowie) - Poraj
F. w Porębie (O/Woj. w Katowicach) - Poręba
Oddział w Sieradzu - Sieradz
III O. we Wrocławiu - Wrocław
II O. w Rzeszowie - Rzeszów
Oddział Regionalny w Rzeszowie - Rzeszów
Oddział Regionalny we Wrocławiu - Wrocław
III O. w Warszawie - Warszawa
O. w Łodzi - Łódź
I O. w Warszawie - Warszawa
O. w Bydgoszczy - Bydgoszcz
I O. w Olsztynie - Olsztyn
O. w Białymstoku - Białystok
O. w Ełku - Ełk
O. w Łomży - Łomża
Oddział Regionalny w Olsztynie - Olsztyn
O. w Ostrołęce - Ostrołęka
O. w Suwałkach - Suwałki
O. w Kętrzynie - Kętrzyn
I O. w Lublinie - Lublin
Oddział Regionalny w Lublinie - Lublin
O. w Białej Podlaskiej - Biała Podlaska
O. w Chełmie - Chełm
O. w Siedlcach - Siedlce
O. w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg
O. w Zamościu - Zamość
II O. w Krakowie - Kraków
O. w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała
O. w Kielcach - Kielce
Oddział Regionalny w Krakowie - Kraków
O. w Nowym Sączu - Nowy Sącz
O. w Tarnowie - Tarnów
Zespół Rozliczeń (O. Regionalny w Warszawie) - Warszawa
Wydział Operacji Bankowych (O. Regionalny w Krakowie) - Kraków
O. w Radomiu - Radom
O. w Sopocie - Sopot
O. w Płocku - Płock
O. w Elblągu - Elbląg
I O. w Warszawie - Warszawa
O. w Zielonej Górze - Zielona Góra
O. w Szczecinie - Szczecin
O. w Gdyni - Gdynia