Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

Centrala - Wrocław
Filia nr 3 we Wrocławiu - Wrocław
Filia nr 1 we Wrocławiu - Wrocław
Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Filia nr 2 we Wrocławiu - Wrocław
Filia nr 8 we Wrocławiu - Wrocław
Filia nr 9 we Wrocławiu - Wrocław
Filianr 10 we Wrocławiu - Wrocław
Oddział w Warszawie - Warszawa