Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Idea Bank Spółka Akcyjna

Centrala - Warszawa
Oddział Lion's Bank w Warszawie - Warszawa