Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna

Centrala - Dział Rozliczeń - Wrocław
II Oddział we Wrocławiu - Wrocław
Centrala - Wrocław