Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa