Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa
Dział Płatności Elektronicznych - Warszawa