Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa
Dział Płatności Masowych - Warszawa