Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa