Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
CAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

Oddział w Warszawie - Warszawa