Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
HAITONG BANK, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa
Centrum Rozliczeniowe - Warszawa