Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa