Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Nordea Bank Abp Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział w Łodzi - Łódź