Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa