Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział Główny w Warszawie - Warszawa
Oddział w Warszawie - Warszawa