Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
EUROCLEAR Bank SA/NV (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce

Oddział w Krakowie - Kraków