Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Western Union International Bank GmbH, Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa