Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

Rachunek rozliczeniowy - Warszawa
Centrala - Gdynia