Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Warszawie - Warszawa