Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa