Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
MUFG Bank (Europe) N.V. S.A. Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa
Oddział w Warszawie - Warszawa