Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Centrala Oddziału RBI PL w Polsce - Warszawa