Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Centrala - Warszawa