Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
UBS Europe SE (Spółka Europejska) Oddział w Polsce

Oddział w Warszawie - Warszawa