Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Powstańców Śląskich

Centrala - Zdzieszowice