Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej

Centrala - Czerwionka-Leszczyny