Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Centrala - Lublin