Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Poznaniak

Centrala - Poznań