Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Centrala SKOK "ŚLĄSK" - Ruda Śląska