Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Centrala Krakowska SKOK - Kraków