Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ?Szopienice? w Katowicach

Centrala - Katowice