Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Centrala Zachodniopomorska - Szczecin