Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu

Centrala - Zamość