Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Brata Alberta

Centrala - Szczytno