Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

KSKOK - Sopot