Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Otwocku

Centrala - Otwock
Oddział w Celestynowie - Celestynów
Oddział w Wiązownej - Wiązowna