Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Tarczynie

Centrala - Tarczyn
Filia w Prażmowie - Prażmów