Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Warszawski Bank Spółdzielczy

Centrala - Warszawa