Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie w upadłości

Centrala - Nadarzyn
Oddział w Żabiej Woli - Żabia Wola