Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Halinowie

Centrala - Halinów
Oddział w Wesołej - Wesoła
Oddział w Rembertowie - Warszawa