Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

Centrala - Biała Podlaska
Centrala - Biała Podlaska
Oddział Rossosz - Rossosz
Oddział Zalesie - Zalesie
Oddział Hanna - Hanna
Oddział Janów Podlaski - Janów Podlaski
Oddział Tuczna - Tuczna